Concurs 2017

BASES DEL CONCURS

 

Temàtica: Vilanova Park
Es poden enviar les fotografies que es vulguin i aquestes seran pre-seleccionades
Les fotos es podran votar mitjançant la pàgina facebook del càmping fins a les 12:00 pm del dia 30/12/2017 i els guanyadors es publicaran durant la primera quinzena de gener del 2018.
Només es comptabilitzaran vots de persones físiques i qualsevol sospita d’intent de manipulació o males pràctiques, implicarà la desqualificació de la fotografia i del participant.
Premis:
Tots els premis seran en un xec regal a gastar durant el 2018 en una estada al Vilanova Park. Aquest xec regal serà personal i no es podrà transferir a terceres persones. (Màxim es premiarà un xec per persona.)
* La foto mes votada tindrà un premi de 300 €
La resta de participants pre-seleccionats, obtindran un xec regal de 20 € a gastar durant el 2018.
El jurat es reserva el dret de modificar les bases si es fa un mal ús del concurs.
Les fotografies presentades quedaran en poder de Vilanova Park qui podrà exposar-les, publicitar-les i editar-les en qualsevol tipus de material divulgatiu i/o promocional, sense que l’autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús.