Concurso 2018

BASES DEL CONCURS

 

Temàtica: Vilanova Park
Es poden enviar les fotografies que es vulguin i aquestes seran pre-seleccionades
Premis:
Tots els premis seran en un xec regal a gastar durant el 2019 en una estada al Vilanova Park. Aquest xec regal serà personal i no es podrà transferir a terceres persones. (Màxim es premiarà un xec per persona.)
* La foto SELECCIONADA PER EL JURAT INTERN DEL CAMPING rebrà un val de 300€
La resta de participants pre-seleccionats, obtindran un xec regal de 20 € a gastar durant el 2019.
El jurat es reserva el dret de modificar les bases si es fa un mal ús del concurs.
Les fotografies presentades quedaran en poder de Vilanova Park qui podrà exposar-les, publicitar-les i editar-les en qualsevol tipus de material divulgatiu i/o promocional, sense que l’autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús.