Reglimant

Vi informere her med om : For at bruge de forskellige “Betalings faciliteter” skal der betales forud, Tak.
CAMPING VILANOVA PARK s.a.
Den Catalanske sammenslutnings Union og c.v.
INDENØRS REGLIMANT PÅ CAMPINGEN:
Akt. 1. Enhver person som bliver indskrevet og indgår i et ophold på campingen er forpligtet til at overholde ordensreglerne og opfylde dens love (O.11/7/86, – Art.30.l)
Denne her er en part af den Lov som er opslået i enhver campingplads for Publikum.

Akt. 2. Der er kun lovlig adgang for folk som er campister. Der er forbudt adgang for børn under 18 år som ikke er ifølge med en voksen person og som har det fulde ansvar for børnene. (O.11/7/86-Art.30.2 og 31)
Der er forbudt at komme ind for de personer som ikke har betalt deres regning fuldt ud ved forrige besøg til kompagniet

Akt. 3. Adgang med husdyr er op til enhver campingplads. Hvis der tillades dyr, skal man overholde reglerne for husdyr, især hvis det er et farligt dyr. Der kræves papir, være vaccineret med de obligatoriske vaccine, den skal være i snor, fjerne dens afføring, samt ejeren er den ansvarsskyldige for hvad den evt. kan have ødelagt. (L.10/1999-30/07/99)

VILANOVA PARK: Vi minder om, at ingen kæledyr er tilladt i bungalows. Ingen husdyr tilladt.Vi tillader ikke Hunde der er defineret som farligt i henhold til lovgivningen i Generalitat de Catalunya 10/1999
http://goo.gl/AiNeR4

Akt. 4. Kunden og alle de som skal opholde sig på campingen skal indskrives og præsenter sine papirer og underskrive opholdsformularen ved ankomst til pladsen. (O.11/7/86-art.32)

Akt. 5. De gældende Priser er dem der er opsat på et Officielt papir. Specialpriser er efter en aftale. En campingdag slutter Kl. 12 middag, og med afrejse før Kl. 12, for derefter betragtes opholdet for en dag mere. (O.11/7/86-art.28.2)

Akt. 6. Opsætning af telte, campingvogne o andre campingkøretøjer skal gøres i det tilladte tidsrum og på de standpladser som er beregnet der til. Pladser eller område på campingen med jord er beregnet til en bil eller evt. ekstra trailer. (O.11/7/86-art 7.1). Ved enhver anden forandring skal man have tilladelse.

Akt. 7. Elektriciteten skal bestilles når man indskriver sig. Brugeren skal have de obligatoriske kabler som er sikret imod fugtighed (1000v.) Og der må kun bruges stik med jordforbindelse. Tilslutningen må kun gøres af personalet. Man må ikke bruge mere strøm end hvad der er tilladte til en parcel og beskrevet af energi. Derfor er det forbudt at tilslutte et apparat som bruger mere potens en kontrakten siger eller manipuler med installationen så den yder mere.

Akt.8. Enhver service som campingen giver, uden indgriben i Turistlovens vilkårlighed, har campingen ret til at annullere i et hvert øjeblik.

Akt. 9. Der anbefales at man bruges mindst muligt bil på campingpladsen, højst tilladte fart 10Km/timen. Det er forbudt at køre sport, eller øve sig i at køre bil/motor, køre i grupper og ejeren af køretøjet er den ansvarshavende ved en ulykke.

Akt. 10. Der er forbudt adgang for personer som ikke har opholdstilladelse på pladsen. Ved at bese pladsen eller besøgende til familie og venner, under en kort tid, må man henvende sig i receptionen og få tilladelse og aflevere et dokument og betale for besøget. Besøgsgæsterne er obligatoriske til at overholde reglerne. De besøgende skal forlade campingen på udgangstidspunktet og der må aldrig overnattes på disse specielle tilladelser.

Akt. 11. Der skal være stille fra Kl.24 nat til 7 morgen. Under det nævnte tidsrum skal gæsterne sørge for ikke at lave støj, lyd fra apparater eller have lys som kan ulemper naboerne. Der er totalt forbudt at køre i bil/motor, kun i en vigtig anledning kan det tillades.

Akt. 12. OBLIGATORISK:
a) Man skal respektere campingpladsen regler indenfor orden og overholde den så man dermed er medvirkende til at det hele fungere godt.
b) Respekter naturen, sørge for ikke at ødelægge den.
c) Respektere de generelle installationer og ikke forårsager ødelæggelse og forlade
den/dem i lige så pæn stand som man modtog det. De samme regler gælder for opsætning af telt, sørg for at der ikke forsvinder jord.
d) Overholde de normale normer og logik ved at bo i offentlig fællesskab, det gælder også indenfor aktiviteter på pladsen
e) Man skal advare direktionen om sygdomme der kan smitte.
f) Tage affaldet med sig og smid det aldrig ud, men samle i poser, skral skal kommes i affaldsspande.
g) Betal punktlig for de service der er brugt efter prislisterne og konditionerne.
h) Husk at tage alle sine ejendele med fra campingen når ferien er slut.
i) Have sin egen personlige ildslukker.
j) Have en Ansvarsforsikring.
k) Have en lovlig tilladelse til gas eller propano.
l) Sørge for at have en lovgyldig forsikring for sig selv og sine værdigenstande.

Akt. 13. DER ER FORBUDT:
a) Laver støj når andre sover.
b) Lege og dyrke sport som kan være farlig eller irritere andre.
c) At tænde alle former for ild på grundstykket, der tillades kun hvis det er et gaskomfur eller grill og ved brug af grill kul, sørg for at det er helt slukket før man forlade det.
d) At medbringe dyr som ikke er autoriseret.
e) Have et våben eller anden farlig ting som kan skade andre.
f) Stille en skraldepose uden for affalds containere.
g) Tage personer med ind på campingen uden tilladelse.
h) Smide tøj på steder som ikke er tilladt eller som kan irritere andre.
i) Opstille hegn, skilte eller en sol parasol på steder hvor man ikke har en speciel tilladelse til det.
j) Overholde enhver ting, så man derved ikke ødelægge noget over for andre eller ejeren, samt overholde hygiejne og reglementet.

Akt. 14. Det er forbudt at forlade telt eller campingvogne uden nogen personer i flere dage, og uden en speciel tilladelse.

Akt. 15. Hvis der ikke bliver betalt eller man har forladt pladsen, har direktionen ret til at få alt fjernet og stillet uden for pladsen og pladsen er ikke ansvarlig over for tyveri m.m. og får derved standpladsen fri.

Akt. 16. Hvis der ikke er en speciel tilladelse, er en plads kun betalt til (Kl.12) af en kunde, for ophold og service. Derefter er campingen i sin ret til at forlange betaling for en dag mere. Campingen kan altid forlange betaling for de dage der er udløbet. I specielle situationer kan de ligeledes forlange forudbetaling for opholdet.

Akt. 17. Den/De personer som campere og ikke følger reglerne, har pladsen ret til at udvise eller bede den/dem om at forlade pladsen. Gør man det ikke frivilligt kan direktøren, som har myndighed der til, gøre det. Campingen har også ret til at bede om Politiets hjælp. (O.11/7/86-art.30.2).

Akt. 18. Campingpladsen har ikke ansvaret for røveri, tyveri, eller hvis man ellers er blevet bestjålet og har fået noget ødelagt af andre campister. Den har heller ikke ansvaret over for ildebrand der er provokeret af andre campister, natur ildebrand eller enhver anden ting uden for kompagniet.

Akt. 19. Kunnen, for at kunne lade sig indskrive sig må acceptere disse regler og konditioner for at opholder sig inde på pladsen, og lige fra den 1. beskrevne paragraf.

Vi informere her med om : For at bruge de forskellige “Betalings faciliteter” skal der betales forud, Tak.