Política de privacitat

L’usuari, per poder contractar els diferents serveis que ofereix VILANOVA PARK, haurà de registrar-se com a client, als efectes declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa

En aquest sentit, l’informem que les seves dades personals introduïdes mitjançant la secció corresponent de la pàgina web www.vilanovapark.com, així com les que, si s’escau, pugui facilitar en el futur en el marc de la seva relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per VILANOVA PARK, SA, amb la finalitat de:

– Reserves: gestionar la seva reserva, tant per mitjans escrits com electrònics, sempre que així ho hagi autoritzat.

– Newsletter: remetre-li comunicacions sobre els nostres serveis, tant per mitjans escrits com electrònics, sempre que així ho hagi autoritzat.

El responsable del tractament és VILANOVA PARK, SA, amb domicili a Ronda General Mitre 126 6a planta, i amb CIF A58477084.

Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar consentiment al tractament de dades de caràcter personal podrà dirigir-se per escrit a Ronda General Mitre 126 6a planta 08021Barcelona o mitjançant correu electrònic amb la referència “Dades Personals” a la següent adreça: [email protected], en ambdós casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.

Aquest tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment.

Conservarem les seves dades personals mentre estigui vigent la seva relació amb l’entitat.

L’informem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l’autoritat competent, essent a Espanya l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).